Våra tjänster

Castus Ekonomi & Juridik

Erbjuder flexibla och digitala lösningar som underlättar för dig så att du kan fortsätta att utveckla ditt företag.

Redovisning & lön

Enkla och effektiva digitala bokföringslösningar.

Läs mer

Facility Management

Komplett ekonomisk och teknisk förvaltning.

Läs mer

Ledarskap & coaching

Vi coachar dig till att utveckla och konkretisera ditt företags framtida tillväxt.

Läs mer

Mfin Ekonomi & Juridik

Personligt och professionellt; inkasso, ekonomi, och juridiska tjänster för företag och privatpersoner.

Inkasso

Rådgivning och individuella lösningar gällande inkasso.

Läs mer

Juridiska tjänster

Affärsjuridik och tvistelösningar för företag och privatpersoner.

Läs mer

Redovisning & lön

Fullständiga och anpassade ekonomi – och lönetjänster.

Läs mer

AB Bolagshantering i Uppsala

Vi hjälper företag och privatpersoner med frågor rörande aktiebolag och handelsbolag.

Bolagsfrågor

Vi hjälper bland annat till med nybildning av bolag & försäljning av lagerbolag, emissioner, fusioner, likvidationer, uppsättande av aktiebok och registrering verklig huvudman.

Snabbavveckling

Lämna bolaget i trygga händer för avveckling.

Läs mer

Snabbavveckling innebär att bolagets samtliga aktier förvärvas av ett avvecklingsföretag som ombesörjer avveckling genom likvidation. Säljaren får omedelbart betalt för sina aktier.